Informasjonsplakat om Lyngsalpan landskapsvernområde (Åpnes i ny fane)

Informasjonsplakat om Sørlenangsbotn naturreservat

Informasjonsplakat om Stormyra naturreservat

Informasjonsplakat om Faueldalen naturreservat.

Informasjonsplakat om sikkerhet på tur.

Informasjonsplakat om kvartærgeologien i Lyngsalpan.

Informasjonsplakat om flora og fauna.

Informasjonsplakat om reindrifta.

Informasjonsplakat om beitenæringa.

Informasjonsplakat om kulturen på Lyngenhalvøya.

Informasjonsplakat om pionerene som var de første som beskrev toppturene i Lyngsalpan.

Informasjonsplakat om 2. verdenskrig i Lyngsalpan