Frihet under ansvar

Friluftsliv er en flott del av norsk identitet. Vi har fra gammelt av rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells. Så lenge du tar hensyn og tar med deg avfall, sørger allemannsretten for at du kan bevege deg fritt i naturen.

Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Vis hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv.

Gurgela. Foto: Oddrun Skjemstad

Pannekaker på fjellet er luksus. Foto: Tine Marie Hagelin

Allemannsrettens muligheter og regler:

Du kan sette opp telt eller sove under stjernene hvor som helst i utmark. Pass på at du ikke skader ungskogen når du setter opp teltet. På høyfjellet og i utmark langt fra bosatte områder kan du telte minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Du kan telte inntil 2 døgn på samme sted. Du kan telte lenger enn to døgn hvis du er på høyfjellet eller langt fra bebyggelse. På innmark kan du bare telte dersom du har fått tillatelse fra grunneier, eller bruker av eiendommen.

Å tenne bål i skog og utmark er forbudt fra den 15. april til den 15. september, men tillatt på steder der brannfare ikke er sannsynlig, som i vannkanten. Hvis du lager bål ved sjøen, unngå å fyre opp rett på svaberget slik at berget sprekker. Vær forsiktig med trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Forlat aldri et bål før du har forsikret deg om at det er helt slukket. Husk å rydd etter deg før du går.

I utmark kan du ferdes fritt til fots og på ski, ri eller sykle på stier og veier. Du kan også padle, ro og bruke seilbåt. Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter. Gjør deg kjent med vernereglene hvis du er i et naturvernområde, og ikke plukk truede og fredete plantearter.

Du kan fiske etter saltvannsfisk hele året, både fra båt og land, så lenge det er til eget bruk. Skal du fiske laks, sjøørett og sjørøye i elver og vassdrag, må du betale fiskeavgift til staten og vanligvis kjøpe fiskekort hos grunneieren.

Strupbreen. Foto: Tine Marie V. Hagelin

Med hunder på tur til Blåisvatnet. Foto: Oddrun Skjemstad

I både innmark og utmark skal du alltid lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr som er på beite. Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august. I noen kommuner er dette utvidet med lokale forskrifter. I Lyngsalpan har Lyngen kommune utvidet båndtvang til og med 15. oktober og Balsfjord kommune har utvidet båndtvang ut oktober.

Mer om allemannsretten (Åpnes i ny fane)