Lyngstuva/Iddu

Lyngstuva ligger helt ytterst på Lyngenhalvøya og her kan man oppleve fjellandskapet og samtidig få en fantastisk utsikt mot storhavet og øyene utenfor, blant annet Nordfugløya.

Det er en offentlig parkeringsplass i Russelv med informasjon og toalett. Langs stien utover til Lyngstuva er det både samiske og norrøne kulturminner som vitner om tidlig bosetting i området. Det finnes informasjon om disse kulturminnene langs stien, og en del av kulturminnene er også merket slik at man skal klare å finne dem i terrenget.

Stien er lett å gå og egner seg godt for barnefamilier. På Lyngstuva er det et fyr og ei gammel enkel fyrhytte som står åpen for alle.

Lyngstuva. Foto: Oddrun Skjemstad

Området i Sørlenangsbotn egner seg godt til tur for hele familien. Foto: Eivind Rinde

Sørlenangsbotn

I Sørlenangsbotn er det en offentlig parkeringsplass med toalett, informasjon, bord, benker og bålplass.

I dette området kan du, i tillegg til landskapsvernområdet, oppleve Sørlenangsbotn naturreservat og Stormyra naturreservat.

Sørlenangsbotn naturreservat har et av de mest urørte strandengene i Troms. Dette er et område man kan oppleve særlig mange våtmarksfugler under vår- og høsttrekket, men det er også hekke- og oppvekstområde for flere arter. Det er i tillegg strandmyr og ekstremrike myrer med mange interessante arter. Området har internasjonal botanisk og nasjonal ornitologisk verdi.

Stormyra naturreservat er et myrkompleks og våtmarksområde som er svært viktig hekke- og beiteområde for fugl.

I landskapsvernområdet finner man en av de mest besøkte attraksjonene i området, nemlig Blåisvatnet, som er kåret til verdens blåeste vann. Blåisvatnet ligger ca. 4 km fra parkeringa i Botn og man går i et spektakulært landskap med mange spor etter geologiske prosesser.  Her finner man blant annet lokalavsatte randmorener og en fossil steinbre. I området finner man også en konsentrasjon av endemorener som spenner over et lengre tidsrom enn noen andre steder i Norge.

En alternativ tur i området er til Aspevatnet. Aspevannet ligger bare 1 km fra parkeringa og er tilrettelagt med gapahuk, utedo, benker, og bålplass. Aspevatnet har også den karakteristiske blå fargen som indikerer at det er mye smeltevann fra breene i vannet.

Botnelva er også vernet vassdrag.

Blåisvatnet. Foto: Jim Are Skogheim

I Lyngsdalen. Foto: Oddrun Skjemstad

Lyngsdalen/Vuošvággi

Dette er innfallsporten til de høyeste fjellpartiene i Lyngsalpan, og en av innfallsportene til det høyeste fjellet i Troms og Finnmark, Jiehkkevárri – 1834 moh. Lyngsdalen er også utgangspunkt for den populære toppen Daltinden/Njallavárri (1530 moh.) Dalen er lett å gå i og naturen i dalen er mektig. I Dalbotn kan du se tre isbreer samtidig: Vestbreen, Midtbreen og Sydbreen. Fra parkering ved Furustua på Furuflaten er det mulig å gå opp dalen på begge sidene av den strie breelva, Lyngsdalselva. Det er to broer over elva, ved Njunneroggi og Váraš. Det er mulig å leie hytta som ligger i dalen, eller overnatte i telt eller hengekøye. Fra Lyngsdalen kan man ta turen over til Steindalen, Kvalvikdalen eller gå inn Veidalen og over til Goverdalen på vestsiden av Lyngsalpan. Vær oppmerksom på at det kan være stor skredfare i Lyngsdalen, og at breelvene kan være farlig å krysse.

Dalen har vært brukt av både nordmenn, kvener og samer over flere hundre år og det er derfor mange historier og sagn knyttet til dalen.

Steindalen/Gievdanvággi

I Steindalen er det tilrettelagt med parkeringsplass og toalett, bord, benker og informasjon. Innerst i Steindalen finner man Steindalsbreen. Dette er den letteste breen å gå til i Lyngsalpan. Det er ca. 6 km fra parkeringsplassen til du er på breen. Det er en tydelig sti hele veien til breen. Det er mulig å gå på bretungen, men ikke beveg deg opp på breen på egen hånd om du ikke har erfaring med brevandring. Skal du på bretur så må du ha med deg sikkerhetsutstyr.

Underveis langs stien er det skilt med informasjon som forteller om flora, fauna, lokale stedsnavn og sagn. Området har også mye spennende geologi og det finnes også informasjonsskilt ved mange av de geologiske forekomstene som viser og forklarer hva det er du ser. Oppe ved isbreen kan du følge breens tilbaketrekning da det er flere skilt som viser hvor breen var for noen år siden.

På turen til breen passerer du Steindalshytta. Dette er ei bygdelagshytte som er mulig å leie. Hytta ligger ved skogbåndet der den grønne, frodige dalen åpenbarer seg.

Steindalen. Foto: Oddrun Skjemstad

Kaffebål i Goverdalen. Foto: Rune Benoninsen

Goverdalen

Dette er den letteste veien til høyeste topp, Jiehkkevárri 1834moh

Goverdalen er utgangspunkt for toppturer på ski til Jiehkkevárri, Bálggesvárri eller opp til toppene rundt Steindalsbreen. Man når også de østligste toppene i Lakselvtindan via Goverdalen.

Parkeringsmuligheter, skilting og annen tilrettelegging er fortsatt litt mangelfull i dette området, men det er en liten parkeringsplass ved broen over Goverelva. Her følger man først en traktorvei. Denne erstattes med en god, merket sti videre. Like ved grensen til landskapsvernområdet er det en gapahuk der man kan nyte matpakken og nyte utsikten til Goverelva, dalbotn og fjellmassivet rundtr.

Goverdalen er en U-dal med morener, terrasser og isbreer.

Elvevoll

Turen opp Elvevolldalen eller Langdalen er godt egnet for hele familien. Det er flere alternative turmål i dette området som i 2019 ble kåret til Troms beste turløyper.

Du kan parkere bilen din ved Vestersidasentret. Ved parkeringen finner du også informasjon om området i Elvevolldalen. Den første delen av turløypa går på en flott skogsveg. Ved Skáidi er det tilrettelagt med gapahuk og toalett. Det er også mulig å krysse elva over ei flott bro i dette området. Den merkede løypa kan gås som en rundløype, eller du kan velge å snu å gå ned samme vei som en går opp. Turløypa er tilrettelagt med broer og klopper.

Elvevoll er også utgangspunkt for topptur til Stalloborri (692 moh), eller den mer krevende turen til  Østre Guhkkesgaisi/Langdalstind (1308 moh). Det er også mulig å legge turen gjennom Langdalen til Djupen i Lakselvbukt, den såkalte «friarstien». Dette er en gammel ferdselsvei gjennom fjellmassivet, og mange har funnet sin livsledsager på andre siden av fjellet.

I dette området har du mulighet å oppleve skog, daler, innsjøer, elver, fossefall og høyfjell.

Fossen mellom Øvervatnet og Nervatnet i Elvevolldalen. Foto: Marie Angelsen